سوالات احتمالی کنکور سراسری 1397 همراه با پاسخنامه تشریحی منتشر شد

ویژگی های این مجموعه :

 • ارائه شده شده توسط اساتید مجرب و طراحان سوالات کنکور سنوات گذشته
 • مطابق با استاندارهای کنکور سراسری شامل : دروس عمومی و اختصاصی به همراه پاسخنامه تشریحی
 • تهیه شده براساس الگوریتم هفتگانه طراحی سوالات کنکور
 • اجتناب از ارائه مطالب زائد و تکراری
 • منتشر شده در زیر مجموعه های مجزا و جداگانه برای هر رشته ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان انگلیسی )

الگوریتم هفتگانه طراحی سوالات احتمالی کنکور سراسری 1397 :

 • استخراج تمامی تست های قابل طرح در هر درس و مبحث براساس منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش
 • محاسبه دقیق گردش تغییرات در نوع و نحوه طرح تست و ترسیم داده های آماری مربوطه
 • کشف حالات جدید تست که احتمال طرح آن براساس اطلاعات آماری بدست آمده وجود دارد
 • طراحی الگوهای جدید تست و ارائه آن به اساتید و طراحان دپارتمان علمی
 • نگارش نهایی تست ها به تفکیک هر درس توسط اساتید براساس الگوهای بدست آماده
 • چینش تست ها براساس پیشنیاز اطلاعاتی و مطابق با استاندارهای کنکور سراسری ، در قالب سوالات عمومی ، اختصاصی و پاسخنامه تشریحی
 • جلسه نقد و بررسی سوالات طرح شده با حضور اساتید صاحب نام در هر درس و طراحان سوالات کنکور سنوات گذشته

آمار مطابقت سوالات احتمالی مولف با تست های کنکور سراسری سنوات گذشته :

دانلود سوالات احتمالی کنکور سراسری به تفکیک رشته های تحصیلی :

علوم ریاضی سوالات احتمالی کنکور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم تجربی سوالات احتمالی کنکور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم انسانی سوالات احتمالی کنکور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی
کنکور هنر سوالات احتمالی کنکور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی
زبان انگلیسی سوالات احتمالی کنکور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی