سوالات احتمالی کنکور سراسری 1398 همراه با پاسخنامه تشریحی منتشر شد

سوالات احتمالی کنکور 98 ، مطابق با استانداردهای کنکور سراسری شامل دروس عمومی و اختصاصی به همراه پاسخنامه تشریحی و در قالب دو مجموعه ، نظام جدید شامل : سوالات احتمالی کنکور ریاضی ، تجربی و انسانی و نظام قدیم شامل : سوالات احتمالی کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان و با اجتناب از ارائه مطالب زائد و تکراری تهیه شده و در دسترس داوطلبان کنکور سراسری 1398 قرار گرفته است

دانلود راهنمای فعال سازی سوالات احتمالی کنکور 98 Subtitle text
دریافت کد فعال سازی سوالات احتمالی کنکور 98 Subtitle text

ویژگی های این مجموعه :

  • مطابق با استاندارهای کنکور سراسری شامل : دروس عمومی و اختصاصی به همراه پاسخنامه تشریحی
  • تفکیک شده براساس نظام آموزشی ( نظام جدید ، نظام قدیم )
  • ارائه شده توسط اساتید مجرب و طراحان سوالات آزمون های سراسری
  • شبیه ترین سوالات به تست های کنکور سراسری در چند سال اخیر
  • بهترین منبع برای دوران جمعبندی با اجتناب از ارائه مطالب زائد و تکراری
  • منتشر شده در مجموعه های مجزا و جداگانه برای هر رشته ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان انگلیسی )

آمار مطابقت سوالات احتمالی مولف با تست های کنکور سراسری سنوات گذشته :

دانلود سوالات احتمالی کنکور 98 ( نظام جدید ) به تفکیک رشته های تحصیلی :

علوم ریاضی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام جدید » به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم تجربی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام جدید » به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم انسانی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام جدید » به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود سوالات احتمالی کنکور 98 ( نظام قدیم ) به تفکیک رشته های تحصیلی :

علوم ریاضی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام قدیم » به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم تجربی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام قدیم » به همراه پاسخنامه تشریحی
علوم انسانی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام قدیم » به همراه پاسخنامه تشریحی
کنکور هنر سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام قدیم » به همراه پاسخنامه تشریحی
زبان انگلیسی سوالات احتمالی کنکور سراسری « نظام قدیم » به همراه پاسخنامه تشریحی